1882 | Eerste steenlegging van de Voorhaven


OP 11 JUNI 1882 LEGDE DE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN DE EERSTE STEEN VAN DE KAAIMUUR VAN DE VOORHAVEN

De Voorhaven werd gebouwd door de jonge stadsingenieur Emile Braun - de latere liberale burgemeester van Gent. Hij bouwde de nieuwe buitenhaven met een kaailengte van meer dan 1 km met de allernieuwste bouwtechnieken.  Braun verdubbelde daarbij in één klap de capaciteit van de Gentse zeehaven.

1885 - 1890 | Emile Braun bouwt de katoenloodsen 20 tot en met 24 en 26


AAN DE VOORHAVENKAAI WERDEN 6 MONUMENTALE LOODSEN GEBOUWD VOOR KATOENOPSLAG

Eind 19e eeuw was Gent één van de voornaamste textielsteden van Europa. Overal in de binnenstad - tot in het Gravenkasteel toe - trof je tientallen enorme spinnerijen aan. Katoen werd per schip aangevoerd en opgeslagen in de stalen loodsen. De loodsen werden deels gebouwd met recuperatiemateriaal van de wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1885. Via 6 spoorlijnen langsheen de loodsen brachten stoomtreinen het katoen naar de spinnerijen in en om Gent.

1930 | Voorhaven wordt achterhaven


DE VOORHAVEN WERD NAUWELIJKS 30 JAAR NA INGEBRUIKNAME HET ACHTERSTE DEEL VAN DE GENTSE HAVEN

Door een steeds groeiende tonnenmaat van de schepen werd de Voorhaven al snel veel te klein. Nieuwe en grotere dokken werden gebouwd meer naar het oosten en noorden. Sinds de oprichting van het Gemeentelijk Autonoom Bedrijf "Havenbedrijf Gent GAB" begin deze eeuw behoort de Voorhaven zelfs helemaal niet meer tot het havengebied.

1990 | Loodsen 22 en 23 worden nipt van de afbraak gered


IN 1990 WERD LOODS 24 AFGEBROKEN

Dat was niet het begin van de teloorgang van de Voorhaven. Eind de jaren '80 werd ook al loods 21 afgebroken. In de plaats daarvan kwam het electromotorenbedrijf EMR. Erger nog, ook voor de loodsen 22 en 23 had de Stad Gent een afbraakvergunning afgeleverd. Gelukkig had algemeen directeur Kapitein André De Wilde van het Havenbedrijf oor naar de ideeën van Dirk Valvekens (LOCUS DEVELOPMENTS) en de Londense architecten FORM DESIGN om de Voorhaven nieuw leven in te blazen. Na meer dan 12 jaar volgehouden onderhandelen verkocht de Stad Gent in 2002 uiteindelijk een belangrijk deel van de Voorhaven.

1996 | Voorhaven en Tolhuis worden beschermd


WALTER BLOMME (WATERFRONT GALLERY IN LOODS 26) BEWERKSTELLIGT DE BESCHERMING VAN DE VOORHAVEN

Op 20 november 1996 zet Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn Luc Martens zijn handtekening onder het beschermingsbesluit TOLHUIS EN VOORHAVEN. De Voorhaven wordt meteen het grootste beschermde stadsgezicht van de stad Gent met maar liefst 14 beschermde monumenten, waaronder de overgebleven loodsen 20, 22, 23 en 26. Maar ook het gietijzeren hekwerk met wachthuisjes, de spoorwegbrug, de brandweerkazerne en de havenkranen aan loods 20 kregen het statuut van beschermd monument.

2002 - 2010 | Naar een Nieuwe Voorhaven


DIVERSE MONUMENTEN WORDEN GRONDIG GERENOVEERD

De stad Gent heeft de beschermde havenkranen aan loods 20 en het hekwerk rond de Voorhaven deels gerenoveerd. De stad legde ook het Voorhavenpark aan en vernieuwde enkele kasseistraten in de buurt. In de brandweerkazerne aan de Londenstraat realiseerde de stad sociale woningen.

De eigenaar van loods 20 voerde enkel de karkasrestauratie van het gebouw uit - 40% gesubsidieerd door de overheid.

LOCUS DEVELOPMENTS verbouwde ondertussen - zonder overheidssteun - LOODS 22 tot een hippe plek voor bedrijven met een jonge spirit en 21 woonlofts.

2010 - vandaag | De Voorhaven trekt vooral creatieve en hippe bedrijven aan


IN LOODS 22 WERKEN ONDERTUSSEN BIJNA 200 JONGE MENSEN

Omwille van de unieke maritieme sfeer vestigen zich vandaag meer en meer creatieve bedrijven uit verschillende sectoren, zoals architectuur, web development, IT, marketing en communicatie aan de Voorhaven. Met ons project LOODS 23 willen we de aanwezigheid van deze sectoren hier verder versterken. Wil jouw bedrijf zich hier ook graag vestigen? Aarzel niet om ons te contacteren!